Selecteer een pagina

NATUURHOOI:

een waardevol afvalproduct

Hoe maak je van natuurhooimaaisel, een afvalproduct, een waardevol product dat goed te verwerken is? In samenwerking met TilCoTec Mechanical Engineering uit Tolbert ontwikkelde Tom van Til Beheer BV uit Eelde, op basis van bestaande technieken, een mobiele natuurhooi-verdichtingsinstallatie aangedreven met zonne-energie. De installatie zuivert het maaisel en perst het tot briketten.

Hernieuwbare energie en zuivere grondstof

De briketten hebben voldoende calorische waarde om als brandstof te dienen. Én het product is zuiver genoeg om als grondstof te dienen voor bijvoorbeeld bioplastics en biogas.

Verminderen van CO2-uitstoot

Natuurhooi vormt na de zuivering en verdichting dus een hernieuwbare energiebron. Dat dit proces met zonne-energie én vlakbij het maaigebied kan worden uitgevoerd, draagt ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot.

2,5 Kilogram natuurmaaisel levert evenveel energie als 1 liter diesel

DE ONTWIKKELING

Tot nu toe was natuurhooi verloren energie

Natuurhooi, gemaaid door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, of boeren buiten hun gecultiveerde weidegrond, was niet geschikt als diervoeder. Opslag en transport kostte geld, en bij verrotting op het land ging energie verloren.

Eerste poging: pelleteren

Op zijn bedrijf in Duitsland probeerde Tom van Til eerst het maaisel tot pellets te persen, met behulp van een mobiele pelleteermachine. Op dit moment brandt de kachel in Duitsland op hooipellets.

Per uur kan de briketteer-machine een productie van 500 KG briketten behalen.

SUBSIDIE

Subsidie maakt nieuwe poging mogelijk

Met behulp van een VIA-subsidie (Versnelling Innovatieve Ambities) van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, en steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ontwikkelde Van Til Eelde Beheer B.V. vervolgens, in samenwerking met TilCoTec Mechanical Engineering de mobiele natuurhooiverdichtingsinstallatie.

 Tegenslag

Dat ging niet zonder slag of stoot: de oliedrukbriketteermachine die men eerst op de panelen wilde aansluiten, gaf een te hoge piekbelasting. Door het gebruik van een wormwielbriketteermachine lukte het uiteindelijk om een werkende installatie te maken. Overtollige energie wordt opgeslagen in een mobiele loodaccu, die bijspringt wanneer de panelen te weinig zonne-energie produceren.

Minste CO2-uitstoot

De ontwikkelde techniek van deze mobiele natuurhooi-verdichtingsinstallatie kan, opgenomen in een productiesysteem van hernieuwbare brandstof, bijdragen aan een systeem dat van alle organische brandstoffen de minste CO2 uitstoot. Het hakselen gaat nu nog wel met een trekker, dus niet op zonne-energie.

Toekomst: doorontwikkelen en opschalen.

Het prototype functioneert. Deze zomer worden er valorisatie testen gedaan. Na afloop van het project gaan wij doorontwikkelen en opschalen naar een machine die we op de markt willen gaan aanbieden als product of als onderdeel van een dienst.

De zonnepanelentransportwagen kan 126 zonnepanelen per keer op het veld plaatsen

MEER INFORMATIE

Interesse in de techniek of de producten?

Wanneer u geïnteresseerd bent in informatie over (onderdelen van) de gebruikte techniek, neem dan contact op met:

T. van Til Eelde Beheer B.V.

(+31) 6 54 98 65 28

Of stuur een email via het onderstaande formulier.

 

13 + 13 =

Dit project is medegefinancierd door het ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.